مقاله حداقل کردن هزینه های توزیع زنجیره تامین چندسطحی با رویکرد الگوریتم ژنتیک و روش هیبریدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۱ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: حداقل کردن هزینه های توزیع زنجیره تامین چندسطحی با رویکرد الگوریتم ژنتیک و روش هیبریدی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه فروش از دست رفته
مقاله مدیریت زنجیره تامین
مقاله مدل های موجودی
مقاله توزیع
مقاله الگوریتم هیبریدی ژنتیک
مقاله شبییه سازی تبرید
مقاله ظرفیت تسهیلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تارخ محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، شبکه توزیع برای زنجیره تامین چند سطحی مورد مطالعه قرار گرفته است. محصولات در کارخانجات تولید و از طریق انبارها و مراکز توزیع بر اساس تقاضاهای معین به مشتریان ارسال می شوند. در همین راستا مدلی طراحی شده است که هزینه های شبکه توزیع را در زنجیره تامین چندسطحی حداقل کند. یک برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای مدل فرموله شده است. با توجه به Np-Hard مدل پایه، مدل پیشنهادی ارائه شده این مقاله نیز در این طبقه جای می گیرد. بنابراین برای حل مدل از دو روش فراابتکاری کمک گرفته شده است. در روش اول از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است تا جواب های مناسب کیفیت داشته و همچنین از نظر زمانی سرعت حل افزایش یابد. در ادامه با استفاده از الگوریتم ترکیبی پیشنهادی، دو الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید با هم ترکیب شده است تا جواب های نزدیک تری به جواب بهینه حاصل شود. نتایج محاسباتی، حاکی از برتری الگوریتم ترکیبی برای مدل های با ابعاد متوسط و کوچک است، ولی برای مدل های با ابعاد بزرگ، استفاده از الگوریتم ژنتیک توصیه می شود.