سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فخری مصری – عضو هیئت علمی حق التدریسی دانشگاه آزاد اسلامی سلماس

چکیده:

دراین مقاله نویسنده سعی دارد به بررسی حجاب و عفاف از دیدگاه قرآن بپردازد برای این منظور ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه ازاد سلماس انتخاب شدند تا به پرسشنامه و مصاحبه نویسنده دررابطه با فواید حجاب و مضرات بدحجابی و تاثیر آن پاسخ دهند شرکت کنندگان زن و مرد بوده و میانگین سن انها ۱۹ تا ۲۷ بودند پرسشنامه حاوی ۱۵ سوال نویسنده راجع به فواید حجاب و مضراب بدحجابی و اثرات آن از دیدگاه قران بود درضمن نویسنده برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیز استفاده نموده است نویسنده برای تجزیه و تحلیل آماری از ارزش درصد استفاده کرده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان میدهد که اکثریت دانشجویان با فواید مفید حجاب و مضراتی که از طریق بدحجابی به خود فرد و جامعه وارد می شود موافق بودند دراخر نویسنده چندراه کار را ارایه نموده و از صاحبدلان و صاحبنظران و ادبا و نیز شعرای گرانقدر امید می رود با تذکرات سودمند خود برای اصلاح و یا رفع اشتباه برای تکمیل این مقاله نویسنده را برا یهمیشه مرهون الطاف کریمه خود قرار دهند.