مقاله حبسیه سرایی در شعر عربی و فارسی (پژوهش تطبیقی: شعر ابوفراس و بهار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۲۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: حبسیه سرایی در شعر عربی و فارسی (پژوهش تطبیقی: شعر ابوفراس و بهار)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حبسیه سرایی (بند مویه)
مقاله ابوفراس حمدانی
مقاله ملک الشعرای بهار
مقاله ادبیات تطبیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زینی وند تورج
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حبسیه، یکی از گونه های شعر وجدانی است که شاعر در آن از بی گناهی خویش، جدایی از بستگان و دوستان، دشواری های زندان، توسل به بزرگان و امیران و… سخن می گوید. در شعر عربی و فارسی، سرایندگان مشهوری در این زمینه به شهرت رسیده اند. در ادب عربی، ابوفراس حمدانی، شاعر معروف دوره عباسی و سراینده «رومیات»، گوی سبقت را از دیگران ربوده است. ملک الشعرای بهار نیز یکی از شاعران برجسته دوره مشروطه در ادب فارسی به شمار می آید که سال های زندان را با بندمویه هایی بلند به نظم کشیده است. این پژوهش، بر آن است تا بر اساس چارچوب های ادبیات تطبیقی به بررسی و تحلیل تطبیقی مضمون ها و ساختارهای مشترک یا متفاوت حبسیه های این دو شاعر بپردازد. محورهای اساسی آن، عبارتند از:
الف) پیشگفتاری کوتاه، درباره کلیات پژوهش.
ب) تحلیل محتوایی و ساختاری بند مویه های ابوفراس و بهار.