سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن طالبی – دانشگاه آزاد بناب
سعید علی پور – دانشگاه پیام نوراردبیل
خدیجه ربیعی – دانشگاه پیام نورگرگان

چکیده:

این مقاله ارتباط بین نظام راهبردی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را بررسی می کند نتایج رگرسیون مقاله های انتشاریافته نشان میدهد که شرکت ها با ساختارنظام راهبردی قوی از ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری بالایی برخوردارند همچنین متغیرهای خاص اقتصادی شرکت ها ازمهمترین عوامل ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است این مقاله از ارتباط بین ارقام حسابداری و قیمت سهام به عنوان معیاری از کیفیت اطلاعات حسابداری و همچنین ازهیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان شاخصی ازنظام راهبری استفاده کرده است.