سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه زنجان
داود رضایی – عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه زنجان

چکیده:

بحران انرژی یکی از مهمترین مسائلی است که در عصر حاضر دامن گیر بسیاری از جوامع شده. منابع سوخت های فسیلی، که مهم ترین منبع تولید انرژی بشر در حال حاضر می باشد، رو به پایان است. درگیری های بسیاری در دهه های اخیر برای تصاحب منابع انرژی فسیلی رخ داده اند. اما در این میان، راهکارهایی برای حل این بحران ارائه شده است. یکی از این راهکارها استفاده از منابع انرژی جایگزین است. انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد یا خورشید از جمله منابعی می باشند که در دهه های اخیر خود را به عنوان یکی از منابع جایگزین معرفی کرده اند. طرح های بسیاری از سوی مخترعان سراسر دنیا برای بهره گیری هرچه بهتر از این منابع برای تولید انرژی و بخصوص تولید انرژی برق ارائه شده است.در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی پیشرفت های صورت گرفته در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی در سال های اخیر، علاوه بر بیان اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی، روش های مختلف بهره گیری از این انرژی را در مناطق مختلف جهان بیان کند و در انتها نیز ایده های جدیدی در این زمینه در اختیار طراحان قرار دهد.