سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

جلیل مسعودی فرد – استادیار دانشگاه پیام نور بجنورد

چکیده:

روانشناسی اجتماعی علم جدیدی است که در سالیان اخیر رشد و گسترش یافته است . کار روانشناسی اجتماعی توصیف خصوصیات جامعه و تحلیل روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر اجتماع و بررسی نقش فرد در جامعه است . به این اعتبار حافظ در عصر خودش یک روانشناس اجتماعی است که به شناخت و نقد و اصلاح جامعه می اندیشد و راه حل هایی ارائه می دهد که هنوز تازگی و طراوتش را حفظ کرده است. روش تحقیق این مقاله توصیفی و بر پایه ی منابع کتابخانه ای است. پس از استخراج مواد لازم از دیوان حافظ به بررسی و تحلیل آن ها پرداخته است.پیام های روانیاجتماعی حافظ با وجود تحولات سریع اجتماعی در دوران معاصر هنوز می تواند برای انسان معاصر مفید باشد . عاشقانه نگریستن، دوستی و مدارا با همه ی انسان ها، عزت نفس، امیدواری و خوش باشی… می تواند قدری از آلام انسان امروز را بکاهد. این مقاله درپی آنست که شخصیت ا جتماعی حافظ را تحلیل کند و پیام های روانی – اجتماعی او را برای انسان امروز بررسی نماید.