سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مشهدی – استادیار روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید تیموری – استادیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
عاطفه سلطانی فر – استادیار روان پژشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهرا حسین زاده ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آزمون نگهداشت دیداری بنتون یکی از ۱۰ آزمون پرکاربرد در حوزه عصب روانشناختی می باشد. علت این امر شکل جدید و نیز اعتبار و روایی خوب این آزمون و نیز حساسیت بالای آن در شناسایی آسیب های مغزی و شناختی بخصوص در شناسایی آسیب های مربوط به حافظه دیداری- فضایی، ادراک دیداری و توانایی های ترسیمی- دیداری است. علی رغم نقش مهمی که حافظه کاری دیداری- فضایی در تبیین اختلال ADHD دارد، پژوهش های کمی در مورد حافظه کاری دیداری- فضایی در کودکان مبتلا به این اختلال انجام گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی حافظه کاری دیداری- فضایی با استفاده از آزمون نگهداشت دیداری بنتون انجام گرفت.