سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ناکینی – دانشجوی کارشناسی ارشد (تکتونیک )، دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس گروه تکتونیک
سعادت نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد (تکتونیک) ، دانشگاه تربیت مدرس
علی یار محمدی – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، گروه اقتصادی

چکیده:

در رخنمونهای سطح زمین شواهد گوناگون مربوط به ساختارهای زمی ن شناسی هستند آه و یژگی جنبشی، تاریخچه و چگونگی دگرریختی را معرفی می کنند . بررسی ساختاری انجام شده بر روی قسمتی از نهشته های آرتاسه در منطقه تیران واقع در ۶٠ کیلومتری باختر اصفهان حکایت از شواهد دگریختی برشی دارد که در یال برگشته چین خوردگی فرادیواره گسل واقع شده است . این شواهد به صورت تشکیل حاشیه کرنش در اطراف کانی اسفالریت دیده می شود. حاشیه کرنشی، ساخت های هستند که می توانند اطلاعات زیادی دربار ه نوع برش و کرنش نهایی از آن ها استخراج کرد . جهت گیری رشد فیبرها و نحوه چرخش آنها خود شاهدی برای تعیین جهت تنش منطقه ای می باشد. با وجود این ساختار در یال برگشته چین های مرتبط با گسل نحو ه ی تکامل چین خوردگی و مکانیسم گسل مولد آن شناسائی شده و تاریخچه دگریختی منطقه تعیین شده است.