سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه آقازاده – دانشگاه آزاد قزوین
علی قربانی – دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده:

روشهای حاشیه نویسی تصویر معمولا مبتنی برویژگیهای محلی هستند که فقط بلابهایی از تصویر نشان داده میشود و مفاهیم معنایی درتصویر را درنظر نمی گیرد به همین خاط نتایج آن با خطا روبروست و تاثیرات مخربی برکارایی حاشیه نویسی دارد براین اساس دراین مقاله با استفاده ازقطعه بندی گراف مبتنی بر ویژگیهای محلی ادغام ویژگیهای سطح پایین ویژگی رنگ بافت لبه شکل و موقعیت مکانی و ترکیب آنها با مفاهیم معنایی براساس مدل xtended cross relevance model ( ECRM روش جدیدی برای حاشیه نویسی تصویر ارایه شده است. درروش ECRMویژگیهای محلی بصورت قطعه بندی گراف از تصاویر بکارمیرود و برای استخراج ویژگیهای سطح پایین هیستوگرام محلی رنگ برای ویژگیهای رنگ فیلترهای گابور و ماتریس هم رخدادی گرادیان برای استخراج ویژگیهای بافت تصاویر استفاده شدهاست ماتریس هم رخدادی گرادیان ارتباط بین زوایای گرادیان درپیکسل های همسایه یک تصویر را بیان می کند