سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا حیدری فر – دانشکده مهندسی برق،رایانه و فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی واح
امیر مسعود افتخاری مقدم – دانشکده مهندسی برق،رایانه و فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

دررویکردهای حاشیه نویسی موجود اغلب از ویژگی مبتنی برنواحی تصویر استفاده میشود ایننواحی معمولا بصورت مستطیلهای یکسان و یا اشکال شی مانندی هستند که با کمک الگوریتمهای قطعه بندی تولید می شوند قطعه بندی تصویر فرایندی پرهزینه و زمان بر است بعلاوه نتایج الگوریتمهای قطعه بندیموجود با خطای بسیار همراه است و تاثیرات مخربی برکارایی حاشیه نویسی دارد از سوی دیگر نواحی مستطیلی به تنهایی انتخاب مناسبی برای کار حاشیه نویسی تصویر نیستند زیرا در مقابل تبدیل و تغییرات متداول روی تصویر مقاوم نمی باشند دراین مقاله یک رویکرد حاشیه نویسی مبتنی بر اطلاعات برجستگی های تصویر پیشنهاد شده است نواحی برجسته تصویر در مقابل تغییرات متداول روی تصویر مقاومند و استخراج آنها هزینه بر و همراه با خطا نیست دررویکرد پیشنهاد شده اطلاعات بلوکها و نواحی برجسته تصویر ترکیب شدها ست آزمایشات نشان میدهند کهرویکرد پیشنهادی از دقت و کارایی خوبی در حاشیه نویسی تصویربرخوردار است.