مقاله جوش مقاومتی نقطه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304 و فولاد کم کربن AISI1008: انتقال مود شکست و خواص مکانیکی اتصالات مشابه و نامشابه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: جوش مقاومتی نقطه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304 و فولاد کم کربن AISI1008: انتقال مود شکست و خواص مکانیکی اتصالات مشابه و نامشابه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوشکاری مقاومتی نقطه ای
مقاله اتصال نامشابه
مقاله مود شکست
مقاله پروفیل سختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورانوری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشی پیروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، رفتار شکست و رفتار انتقال از مود شکست فصل مشترکی به مود محیطی در اتصالات مشابه و نامشابه جوش مقاومتی نقطه ای فولاد ساده کم کربن (CS) و فولاد زنگ نزن آستنیتی (SS) تحت آزمون کشش-برش بررسی شده است. نتایج نشان داد که ریزساختار منطقه ذوب شده و توزیع سختی در محل اتصال تاثیر قابل توجهی بر رفتار شکست دارد. بررسی ها نشان داد که جوش مقاومتی نقطه ای مشابه SS/SS در مقایسه با اتصال مشابه CS/CS و اتصال نامشابه SS/CS تمایل بیشتری به شکست فصل مشترکی دارد. این رفتار با توجه به محل شکست در مود محیطی و پروفیل سختی اتصالات توضیح داده شد. نشان داده شد که انتقال مود شکست بوسیله نسبت سختی منطقه ذوب شده به سختی محل شکست در مود محیطی کنترل می شود.