سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین قندی – شرکت فولاد مبارکه
داریوش رشیدی – شرکت فولادمبارکه

چکیده:

در این تحقیق جنب ههای مختلف جوشکاری تعمیری لول ههای رفورمر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در مراحل چندگانه تحقیق به بررسی تاثیر سرویس بلند مدت در دمای بالا بر ریزساختار و خواص مکانیکی دو آلیاژ مقاوم به حرارتHV و HP ارزیابی تاثیر عملیات حرارتی آنیل انحلالی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و جوش پذیری این دو آلیاژ و در آخر به بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی مقاطع جوش این دو آلیاژپرداخته شد. پس از سرویس طولانی مدت در دمای بالا، تغییرات زیادی در ریزساختار دو آلیاژ مشاهده شد که این تغییرات ریزساختاری، تغییرخواص مکانیکی را به همراه داشته است. از مهمترین این تغییرات می توان به افت انعطا فپذیری اشاره کرد. عملیات حرارتی آنیل انحلالی موجب بهبود انعطاف پذیری آلیاژHP می شود، در صورتی که تغییر زیادی در خواص مکانیکی آلیاژHV ایجاد نمی کند. براساس نتایج آزمون وارسترینت، آلیاژ HV حساسیت بیشتری به ترک گرم دارد و حساسیت هر دو آلیاژ پس از آنیل انحلالی کاهش یافته است. سرانجام با توجه به مشکلات انجام عملیات حرارتی آنیل انحلالی در مقیاس صنعتی، از روش آسترکاری ب همنظور جلوگیری از ترک در جوشکاری تعمیری این آلیاژها استفاده شد.