سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی اسمعیل زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
توحید سعید – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این مقاله جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی فولاد دوفازی ۷۲ Gost 5632- مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نمونههای فولاد مورد نظر به ضخامت۱/۵mm با استفاده از ابزار بسیار سخت از جنس کاربید تنگستن و سرعت چرخش ۸۰۰rpmو سرعت خطی ۱۰۰mm/min جوشکاری شدند. نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس عدم تشکیل فازهای ثانویه و مضر را تصدیق نمود. مشاهدات ریزساختاری نشان داد که دانهها در ناحیه همزده بسیار ریز شدهاند و اندازه دانه فازهای فریت و آستنیت با توجه به اختلاف در انرژی نقص در چیده شدن آنها متفاوت میباشد. اندازه دانههای فریت درحدود۷-۶μmو برای آستنیت در حدود ۴-۳μm بدست آمد. از سوی دیگر سختی و استحکام این ناحیه نسبت به فلز پایه افزایش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده، وقوع تبلور مجدد دینامیکی در ناحیه همزده برای هر دوفاز موجود در فلزپایه تأیید گردید.