مقاله جوشکاری غیر مشابه فولاد کوئنچ-تمپر ۵۱۷A ASTM به فولاد زنگ نزن وتاثیر بهینه سازی پارامترهای جوشکاری بر ریز ساختار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۷۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: جوشکاری غیر مشابه فولاد کوئنچ-تمپر ۵۱۷A ASTM به فولاد زنگ نزن وتاثیر بهینه سازی پارامترهای جوشکاری بر ریز ساختار
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوش غیرمشابه
مقاله فولادکوئنچ تمپر
مقاله فولاد زنگ نزن
مقاله ریز ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایان فر پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: شمعانیان مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به بررسی تاثیر حرارت ورودی برریز ساختار فلز جوش و منطقه متاثر از حرارت۱ جوش غیر مشابه فولاد کوئنچ – تمپر ۵۱۷A ASTM و فولاد زنگ نزن L316 AISI از طریق بهینه سازی پارامترهای جوشکاری، پرداخته شده است. بدین منظور از دو روش جوشکاری تنگستن-گاز با جریان معمولی و جریان پالسی به همراه سیم جوR 309MoL ش به قطر۴.۲ میلیمتر و الکترود تنگستن با قطر ۴٫۲ میلیمتر استفاده شد. جهت انجام آزمایش متالوگرافی از میکروسکوپ نوری و برای بررسی سطح شکست از میکروسکوپ الکترونی روبشی۲ و جهت تعیین میزان انرژی ضربه از آزمایش ضربه استفاده شد. نتایج نشان داد، اندازه دانه منطقه متاثر از حرارت در روش پالسی نسبت به روش معمولی کمتر است همچنین ساختار فلز جوش کاملا آستنیتی بوده که در روش پالسی دارای ساختار ریزتری است. علاوه بر این، نحوه رشد فلز جوش مجاور فولاد۵۱۷A  نسبت به فلز جوش مجاور فولاد L316 متفاوت است. همچنین بررسی ها نشان داد، میزان رقت در روش پالسی کم تر شده و انرژی ضربه در هر سه منطقه فلز جوش و مناطق متاثر از حرارت در روش پالسی، افزایش یافته و شکست در فلز جوش و منطقه متاثر از حرارت فولاد L316 از نوع کاملا نرم بوده و در منطقه متاثر از حرارت فولاد 517A از نوع نیمه ترد است.