مقاله جوانه زنی و فعالیت آنزیمی بذر کلزا تحت شرایط پیری تسریع شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: جوانه زنی و فعالیت آنزیمی بذر کلزا تحت شرایط پیری تسریع شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکوربات پرواکسیداز
مقاله پیری
مقاله شاخص های جوانه زنی
مقاله کاتالاز
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قدرت بذر اغلب با افزایش زوال کاهش می یابد. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر پیری تسریع شده بر رشد گیاهچه و فعالیت آنزیمی بذر کلزا رقم لیکورد تحت شرایط پیری تسریع شده بود. برای اعمال پیری تسریع شده بذرها به مدت صفر، ۲، ۴، ۶ و ۸ روز در دمای ۴۱ درجه سانتیگراد و جعبه های پلاستیکی درب دار قرار گرفتند و تست جوانه زنی در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و مدت زمان ۷ روز و در ۳ تکرار ۵۰ بذری انجام شد. نتایج نشان داد که جوانه زنی بذر زوال یافته کاهش یافت. هشت روز پیری بیشترین اثر را بر شاخص های جوانه زنی داشت. بیشترین شاخص های جوانه زنی در شرایط بدون پیری بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پرواکسیداز تحت شرایط پیری تسریع شده کاهش یافت.