سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عزیمه رفیعی – کارشناس ارشد مشاوره شغلی
علی غلامی – کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه_دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

درهرجامعه گروه یا قبیله ارزشها الگوها و نگرشهای ویژه ای وجود دارد که حتی شامل آداب و عادات تغذیه سبک پوشش رفتار و کردار و سایر مسائل روزمره و اجتماعی نیز می شود امروزه یکی ازمسائلی که جوانان ما را درتضادف و تنش قرارمیدهد چگونگی روابط دختر و پسر با توجه به گرایشهای فرهنگی دینی عرفی اجتماعی و خانوادگی او می باشد درحالیکه دربسیاری ازکشورهای جهان آزادی رابطه دختروپسر مشهود است نسل جوان ما نمی داند با این موضوع چگونه برخورد کند تحقیق حاضر یک پژوهش مروری با هدف برر سی روابط دختروپسر و ابعاد مختلف آن می باشد لذا ابتدا با تعریف مفهوم جوانی به بررسی دیدگاه ها یمختلف دراین زمینه انواع علل پیامدها و درنهایت راه کارهایی برای پیشگیری ازروابط ناسالم و اسیب زا بین دختران و پسرپرداخته میشود.