سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احد صمدی – استادیار مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند
رسول صالحی سیاوشانی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند
محمد خلیلی سواد کوهی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سوپر آلیاژ پایه نیکل IN738LC جزو الیاژهایی است که تحت سیکل های مختلف عملیات حرارتی ، رسوبات موجود در ریز ساختار آن تمایل زیادی را برای جهت گیری های مرجح ( بافت) از خود نشان می دهند. در این تحقیق ، ابتدا با انجام سیکل های مختلف عملیات حرارتی مورفولوژی های مختلفی از رسوبات در ریز ساختار نمونه های سوپر آلیاژ پایه نیکل IN738LC ایجاد شد. سپس با استفاده از روش پراش سنجی اشعه X جهت گیریهای مرجح مربوط به مورفولوژی های مختلف رسوبات در ریز ساختار نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که با تغییر مورفولوژی رسوبات کرنش الاستیک هم سیمایی در فصل مشترک رسوب / فاز زمینه تغییر یافته و باعث تغییر جهت گیری مرجح مورفولوژی های مختلف رسوبات نسبت به یکدیگر می شود. بر این اساس ، جهات [۱۱۱] و [۲۰۰] برای رسوبات کروی ، جهت [۱۳۳] برای رسوبات مکعبی و جهت [۲۲۰] برای رسوبات دندریتی شکل از بالاترین شدت پراش اشعه X برخوردار بوده و جهات مرجحی محسوب می شوند.