مقاله جهان های ممکن انضمامی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اندیشه دینی از صفحه ۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: جهان های ممکن انضمامی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نام گرایی تقلیلی
مقاله جهان های ممکن
مقاله ضرورت
مقاله امکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زالی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: عالمی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: قوام صفری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور مفهوم جهان های ممکن در فلسفه تحلیلی معاصر و تاثیر فراوان آن در غلبه بر تشکیک تجربه گرایی جدید مبنی بر نفی منطق وجهی، به مباحث فراوانی پیرامون ماهیت این مفهوم منجر شده است. عده ای از فلاسفه جهان های ممکن را اموری انتزاعی و چونان وضعیت ممکن امور همین جهان واقعی قلمداد کرده اند. در مقابل، برخی دیگر از فلاسفه که چهره برجسته آن ها دیوید لویس است با اتخاذ روی کردی که از آن تعبیر به نام گرایی تقلیلی می شود، تمامی جهان های ممکن را بالفعل می پندارند. بر این اساس، جهان های انضمامی دیگری غیر از جهان بالفعل وجود دارند و مفاهیم وجهی با استناد به مفاهیم غیروجهی تبیین می شود. در این مقاله، پس از طرح نظریه لویس، به برخی از انتقادات مطرح شده به نظریه او اشاره می شود. سپس با استناد به قول حکمای مسلمان نشان داده می شود که چگونه مفاهیم وجهی را از واقعیت عینی می توان استنتاج کرد و برای تبیین مفاهیم وجهی، نیاز به فرض جهان های کثیر انضمامی نیست.