مقاله جهان بینی علمی دانش آموزان ایرانی و نقش آنها در یادگیری علوم تجربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۵۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: جهان بینی علمی دانش آموزان ایرانی و نقش آنها در یادگیری علوم تجربی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش علوم تجربی
مقاله فرهنگ
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نام زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این نوشتار به ارائه پیش فرض های فرهنگی دانش آموزان درباره طبیعت می پردازد. این پیش فرض ها، جهان بینی علمی دانش آموزان را تشکیل می دهند. میزان همسویی یا ناهمسویی جهان بینی زیسته دانش آموزان، با نوع نگاه عجین شده با آموزش علوم مدرسه ای، تعیین کننده وقوع/ عدم وقوع یادگیری اصیل علوم است. برای شناسایی و کشف جهان بینی علمی دانش آموزان، از الگوی جهان بینی مایکل کرنی (در چهار مولفه ارتباط، طبقه بندی، علیت و زمان) و روش مردم نگاری معناکاوانه، استفاده شد. اطلاع رسان این تحقیق، دانش آموزان پایه اول دو دبیرستان تهران بودند. در مولفه های چهارگانه جهان بینی، پیش فرض های فرهنگی دانش آموزان شناسایی شد و بر آن اساس، پنج دسته نگاه به طبیعت در دیدگاه دانش آموزان از یکدیگر متمایز شد: زیبایی شناختی، عرفانی- دینی، طبیعت گرایانه، محیط زیست گرا واسرارآمیز. در پایان پیشنهادهایی برای آموزش علوم تجربی ارئه شده است.