سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا اینانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد فکری – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب ا

چکیده:

اهمیت جهانی شدن و تاثیرگذاری آن بر وجوه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها و تبدیل آن به گفتمانی برایتجزیه و تحلیل مسائل مختلف زندگی سبب گردیده تا در این نوشتار نیز به مسئله جهانی شدن پرداخته شود. بسیاری معتقدند که جهانی شدن فرصتی استثنایی است که کشورهای مختلف با غنیمت دانستن آن م یتوانند منافع و منابع کثیری را صاحب شوند. از آنجاییکه فرایند جهانی شدن کم و بیش بر تمامی شئون زندگی تاثیر گذاشته و متقابلا از آنها نیز تاثیر پذیرفته است؛ گردشگری نیز به منزله امری می تواند شناخته شود که هم از تاثیرپذیرترین بخش های ناشی از فرایند جهانی شدن باشد و هم اینکه خود می تواند از جمله خادمان جهانی شدن بحساب آید که بر وجوه مختلف آن تاثیر می گذارد. از این رو هدف اصلی ما در این مقاله آن است که دریابیم چگونه جهانی شدن و گردشگری می توانند بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته باشند.