سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ضیاالدینی – استاد یار و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
نرگس شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان ، گرایش تحول

چکیده:

جهانی شدن بعنوان یک فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد سه گانه خود (اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی) آموزش وپرورش را دستخوش تغییر و تحول می نماید ،از این رو شناسایی ویژگی ها و آثار این فرایند بر آموزش و پرورش و به عبارتی جهانیشدن تعلیم و تربیت یکی از وظایف اصلی هر نظام تعلیم و تربیت و از جمله نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. در این میان میتوان به پیامدهای اقتصادی جهانی شدن برای نظام آموزش و پرورش از جمله توجه بیشتر بر آموزشهای فنی و حرفه ای و استفادهبیشتر از تکنولوژی اطلاعات ،و پیامدهای بعد سیاسی جهانی شدن از جمله کمرنگ نظارت و تسلط دولت و حکومت بر نظام تعلیم وتربیت و پیامدهای بعد فرهنگی جهانی شدن از جمله ترویج فرهنگ غرب و کمرنگ شدن ویژگیهای بومی و به مخاطره افتادنهویت ملی و ارزشهای دینی در برنامه های درسی مدارس اشاره کرد.