سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی معافی مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج زنجان

چکیده:

با ورود جهان به مرحله ی نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات داده است. دانش و اطلاعات نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش افزوده در جوامع توسعه یافته و یا صنعتی دارد، بطوری که روند پیشرفت جوامع صنعتی در طول تاریخ نشان می دهد اطلاعات، فناوری و دانش از مهمترین عوامل هدایت کننده این جوامع به دوره توسعه یافتگی و یا صنعتی بوده است. امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه تأثیر مستقیمی بر نوآوری بهره وری، ک یفیت، سهم بازار و … دارد. و به طور مداول زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم می کند. انجام تحقیقات و مطالعات در سازمان ها با هدف جمایت و پشتیبانی از خلاقیت و نوآوری انجام می گذیرد. پیچیدگی های تحقیقات مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری و نیز پویایی کسب و کار و بازار سازمان ها را بر آن داشته تا در حجم، مقیاس، موقعیت مکانی و جهت گیری فعالیت خود تجدید نظر کنند. هدف از ارائه ی این مقاله، ارائه تعریفی از جهانی شدن و تحقیق و توسعه و بررسی تأثیر جهانی شدن بر تحقیق و توسعه، شاخص های جهانی شدن تحقیق و توسعه و تأثیر آن در مدیریت سازمان های کشورهای در حال توسعه می باشد.