سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر پوست چیان – مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

چکیده:

برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی چراغی روشن درفراسوی حوزه دین میب اشد ضرورت پرداختن به مسائل فرهنگی و دینی ایجاب می کند که برای آن برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی همچون برنامه ۲۰ ساله حوزه دین طراحی نمود چنین نگاهی باید از چامعیت لازم برخوردار باشد تا برنامه عرضه شده کارآمدی بیشتری داشتهب اشد فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی را درباروری برنامه و توفیق بیشتر دراجرای آن ایفا می کند و شناخت ابعاد مختلف آن از نظر سخت افزاری و نرم افزاری و بررسی زیرساخت های لازم موجب بهره مندی از فرصت ها و رهایی ازتهدیدات می شود دراین راستا بسترسازی فنی – مهندسی از ضروریاتی استکه دولت نقش مهمی درخصوص تحقق آن ایفا می کند چنان که ایجادفرهنگ فناوری و ارتباطات درونی و محیطی نیز نیازمند دخالت تمام مجموعه هایدخیل می باشد.