مقاله جهانی شدن و گسترش شبکه های بنیادگرای سلفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: جهانی شدن و گسترش شبکه های بنیادگرای سلفی
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله فرهنگ جهانی
مقاله بنیادگرایی
مقاله تروریسم
مقاله سلفی ها
مقاله رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهرور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به این مساله توجه شده که جهانی شدن موجب گشته تا زمان و فضا دچار فشردگی شوند و ابزارهای اصلی این پدیده که فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی هستند موجب گردند تا یک فرهنگ جهانی به طور عام به وجود آید. اما، این فرهنگ عام جهانی، مخالفت هایی را نیز با خود به همراه داشته است که از سوی خاص گرایان فرهنگی ابراز شده است. یکی از این خاص گرایان فرهنگی بنیادگرایان سلفی هستند که با دست زدن به ترور، تروریسم نوینی را با عنوان تروریسم پسامدرن به وجود آورده اند و قصد جهاد جهانی را با فرهنگ عام جهانی شده که به زعم آنان کامل غربی است، دارند. این پژوهش قصد دارد به بازشناسی این عده بپردازد که مهمترین گروه آنان با عنوان القاعده شناخته می شود. این تروریست های بنیادگرا دارای افکار و اندیشه های وهابی- سلفی هستند و افرادی ابزارگرا به شمار می آیند، زیرا ابزار جهانی شدن از جمله رسانه های ماهواره ای و شبکه جهانی اینترنت را برای انجام امور تروریستی به کار می گیرند.