مقاله جهانی شدن و تدوین برنامه درسی ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۶۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: جهانی شدن و تدوین برنامه درسی ملی ایران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله برنامه ملی
مقاله آموزش و پرورش
مقاله نظریه های جهانی شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره جهانی شدن و آثار آن بر تعلیم و تربیت بحث ها و نظریات فراوانی بیان گردیده است. پریستلی (۲۰۰۲ به نقل از ریچ ۱۹۹۲) معتقد است جهانی شدن تاثیر شگرفی بر توانمندی و ظرفیت دولت و ملت در صورت بندی خط مشی های برنامه درسی گذاشته است. در مطالعه حاضر که با روش تحلیلی – اسنادی صورت گرفته است با توجه به تئوری های جهانی شدن و رابطه آنها با تعلیم و تربیت، برنامه درسی و برنامه درسی ملی، چگونگی بهره گیری از مزایای جهانی شدن در عین وفاداری به معیارهای بومی، هویت های فرهنگی و فلسفه اعتقادی – ارزشی جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تا به ویژه برای آموزش و پرورش کشورمان از منظر ارائه برنامه درسی ملی راهی برای جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه های درسی جستجو نماید.