مقاله جهانی شدن ارتباطات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مرزهای غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: جهانی شدن ارتباطات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مرزهای غربی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله امنیت ملی
مقاله مرز
مقاله رسانه
مقاله جمهوری اسلامی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیشگاهی فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که فرایند جهانی شدن در قرن بیست و یکم آینده جامعه بشری را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ پدیده ای حساس و با بار امنیتی بالا ارزیابی می گردد. بر این اساس تامل در خصوص ماهیت و پیامدهای ناشی از این فرایند، برای حیات سیاسی اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی است. فرایند جهانی شدن، بدون توسعه فناوری ارتباطات ممکن نیست و توسعه فناوری ارتباطات علاوه بر تسهیلاتی که در زمینه های گوناگون ایجاد می کند، محدودیت ها و مشکلاتی نیز برای دولت ها به وجود می آورد که یکی از آن ها در بعد امنیت دولت ها است. امروزه امنیت ملی کشورها، تنها با حصاربندی مرزهای ملی و تقویت بنیه دفاعی تامین نمی شود؛ چرا که شکل تهدیدات با گذشته فرق کرده و امنیت ملی کشورها نه تنها با تهدیدات سخت افزاری، بلکه با تهدیدات نرم افزاری مورد هجوم واقع شده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی تدوین شده است؛ بررسی اثرات جهانی شدن ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس یافته های تحقیق، جهانی شدن ارتباطات ضمن کاهش نقش سنتی مرز در کنترل و جداسازی قلمرو کشور ایران از کشورهای همسایه، باعث افزایش ارتباطات ساکنین دو سوی مرزها شده است. این ارتباطات با توجه به مشترکات فرهنگی و زبانی، می تواند دارای تبعات منفی و مثبت امنیتی باشد. بر این اساس توسعه ارتباطات منجر به نفوذپذیری مرزهای غربی ایران شده و این کشور را با چالش های امنیتی متعددی روبرو کرده است.