مقاله جهانی شدن، دنیاگرایی و زنان، مورد مطالعه: تهران، شیراز و استهبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جهانی رسانه از صفحه ۲۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: جهانی شدن، دنیاگرایی و زنان، مورد مطالعه: تهران، شیراز و استهبان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله زنان
مقاله فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات
مقاله دنیاگرایی
مقاله هویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوری بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر رابطه بین جهانی شدن و میزان دنیاگرایی در بین زنان را در شهر های تهران، شیراز و استهبان مورد مطالعه قرار داده است. چارچوب نظری پژوهش برگرفته از آرای رابرتسون و گیدنز درباره فرایند جهانی شدن و هویت می باشد. برای آزمون فرضیه ها ۲۲۰۰ نفر بین سنین ۱۶ تا ۴۵ سال به شیوه نمونه گیری تصادفی در این سه شهر انتخاب شده اند. روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه است. نتایج به دست آمده در سطح تحلیل رگرسیونی نشان داده اند که متغیر هویت اجتماعی مدرن، نوگرایی و نگرش نقش جنسیتی تساوی گرایانه بر روی هم نزدیک به ۳۳ درصد از کل رفتار دنیاگرایانه زنان را در سه شهر مورد مطالعه، تبیین می کنند. این پژوهش نشان می دهد که تقویت ارزش های دینی و بالا بردن آگاهی زنان از تغییرات و فرایند جهانی شدن نیازمند برنامه ریزی و پژوهش برای تبدیل تهدید های جهانی شدن به فرصت و ظرفیت برای زنان جامعه می باشد.