سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه آقاجانی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی
زهره زعفرانی بهروز – کارشناس ارشد تجارت الکترونیک
فاطمه قربانی رنجبری – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش

چکیده:

یکی از چالشهای مهم جمهوری اسلامی ایران و اصلی ترین عرصه درگیری دشمن با انقلاب اسلامی عرصه اقتصاد است شرایط کنونی جامعهو کشور جنگ اقتصادی است که البته این امر درمقیاس منطقه ای و جهانی نیز وجود دارد دراین برهه از زمان که جهان بسوی فناوریی و تکنولوژی پیش می رود یکی از مهمترین الزامات جهاد اقتصادی درعرصه جهانی دستیابی به اقتصاد دانش محور است دراین مقاله ضمن تبیین مفاهیم و ویژگیهای جهاد اقتصادی به نقش اقتصاد دانش محور دردستیابی به این مهم می پردازیم.