سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد ضیاءالدینی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
حسین علی درویش زاده – دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده:

جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمه ی جهاد یک تعبیر استعاره گونه و دارای معانی و دلالت های خاصی است. کلمه ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می شود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی ما معنا پیدا می کند و همیشه صبغه ی تقدس را در درون خود بهمراه دارد. برای همین هم ،کار کردن و تلاش برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران کشور را با مسئله ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می کنند،جهت عبور از موانع راهی جز یک انقلاب اقتصادی و فرهنگی در کشور نیست. ایجاد یک انقلاب اقتصادی که هم موانع را خنثی کند و هم اینکه شکوفایی مادی و معنوی ایران را رقم زند نیاز به یک جهاد اقتصادی دارد. در عمده روش های برنامه ریزی نیروی انسانی ، افزایش بهره وری یکی از عوامل مؤثر رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی است . در سال های اخیر به دلیل تغییرات سریع در نوآوری ، مطرح شدن اقتصاد برپایه داشتن نیروی کار بهرور، جهانی شدن واثرات آن برشیوه های ارائه خدمات وتولیدات ، موفقیت سازمان ها در گروه نحوه مدیریت فضای رقابت است . از اینرو موفقیت عمده سازمان ها برتعالی و موفقیت ، دانستن چگونگی به کارگیری نیروهای انسانی به عنوان یک منبع ارزشمند و مهم در افزایش بهره وری در کمیت و کیفیت محصولات و خدمات قابل ارائه است . دراین مقاله ابتدا به تعریف جهاد ، جهاداقتصادی ، الزامات جهاد اقتصادی و سپس نقش جهاد اقتصادی در افزایش بهره وری نیروی انسانی ، اهمیت بهره وری و همچنین عوامل مؤثر در ارتقاء ، ایجاد شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر در کاهش بهر وری نیروی انسانی و جهاد اقتصادی پرداخته می شود.