سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عسگر صلاحی – استادیار دانشکده ادبیات و بان های خارجی دانشگاه محقق اردبیلی
پیام نوزادحور – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در کتاب های تعلیمی ادب پارسی نکته سنجی های ارزنده ای در زمینه ی مسائل و توصیه های اقتصادی به چشم می خورد. قابوسنامه اثری است که عنصرالمعالی در نگارش آن، به تمام زوایای زندگی توجه داشته است. یکی از اموری که وی در باره ی آن در اثر خ ود داد سخن داده است پرداختن به مسائل اقتصادی است. می توان گفت عنصرالمعالی یکی از بزرگ ترین نویسندگانی است که بیش از هر نویسنده یی به نکات ظریف و دقیق اقتصادی توجه داشته است. از کتاب های ارزشمند دیگری که مطالب مربوط به مسائل اقتصادی در آنها به چشم می خورد، گلسان سعی و اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی است. این مقاله بر آن است تا با بررسی جهاد اقتصادی در قابوسنامه و مقایسه ی آن با گلسات و اخلاق ناصری، به چگونگی توجه این نویسندگان به این مقوله، بپردازد.