سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی عطافر – عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
مرضیه شجاعی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

کشور ایران با توجه به موقعیت خاص خود در منطقه در شرایط حاد سیاسی و اقتصادی قرار دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد کشور در وضعیت خاصی قرار دارد. از طرفی در داخل کشور بحث هدفمند سازی یارانه ها و مسائل ناشی از آن و از طرف دیگر بحث تحریم اقتصادی از سوی کشورها، موضوعات بسیاری را مطرح کرده است. آنچه که مسلم است، تنها راه خروج موفقیت آمیز از این شرایط جهاد اقتصادی می باشد که موردتوجه رهبر معظم انقلاب بوده و سال ۹۰ به این عنوان نام گذاری شده است. واژه جهاد اقتصادی در برگیرنده دو مفهوم مهم جهاد و اقتصاد با تاکید بر اقتصاد اسلامی می باشد. انتخاب این نام در سال ۹۰ نشان از اهمیت مسائل اقتصادی در توسعه کشور دارد که حرکت جهادی فراگیر از سوی مردم و بالاخص مدیران کشور را می طلبد. گام اول در این حرکت درک مفهوم و لزوم جهاد اقتصادی توسط مدیران کشور میباشد. در نتیجه باتوجه به اینکه حرکت در راستای هر موضوع و هدفی بدون آگاهی کامل از معنی و مفهوم، جنبه ها و ابعاد آن میسر نیست. مقاله حاضر در جهت شناخت بیشتر این رویکرد تدوین شده است. در این راستا ابتدا به بیان مفهوم جهاد و اقتصاد پرداخته و سپس واژه جهاد اقتصادی تشریح شده است. در ادامه نیز به وجه معنوی جهاد اقتصادی، حوزه ها، اصول و ضرورت نام گذاری آن اشاره شده است. در پایان نیز ضمن ارائه مدل جهاداقتصادی و بهره وری، راهکارهایی جهت موفقیت جهاد اقتصادی و رسیدن به توسعه و بهره وری کشور تبیین شده است.