سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
احمد دوست محمدی – مدیرگروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده:

گاه ضربه یک جنگ روانی برنده تر و قویتر ازهرنوع بمب و جنگ سخت افزاری و نظامی است این نکته ای اجتناب ناپذیر است که برا ی نیل به مقصود سیاسی نظامی اقتصادی اجتماعی و یا هرنیت دیگر همواره باید به جنگ روانی اهمیت داد اهمیت این مقوله بیش ازیک بحث فرعی دراستراتژیهای مدیریت استراتژیک درهراقدام سیاسی نظامی و یاحتی فرهنگی و اجتماعی است چه بسیار نبردهایی که بوسیله حربه های روانی به پیروزی رسیده اند و چه بسیارنیروهای توانمندنظامی و سیاسی که به وسیله جنگ روانی شکست خورده اند جامعه امروز ما نیز شاهد یکی از این جنگ های روانی قدرتمندی است که توسط برخی قدرت های بزرگ درزمینه انرژی هستها ی هدایت می شود این جنگ روانی نه تنها مقوله انرژی بلکه مقولات بسیاردیگری را نیز نشانه گرفته تا انرژی هسته ای فقط راهی برای تحت فشارگذاشتنکشور ایران و تسلط همه جانبه ازطریق تسلط انرژی برایران استوار گردد دراین مقاله کوشش شده است که به اهمیت جنگ روانی ازمنظر قران و سیره نبوی پرداخته شود.