سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
جمشید نظری عالم – کارشناس ارشد علفهای هرز

چکیده:

جنگلهاشاهکارخلقت و طبیعت و یکی از گرانبهاترین و زیباترین منابع خدادادی است خداونددرقران می فرماید اوست خدایی که آب را از اسمان فرستاده تا از آن بیاشامد و درخت بکارید و آن را پرورش دهی آیه ۱۰ سوره النحل گرچه مدتهاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست درزندگی خود شدها ست اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست امروزه خطربزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها ارامش و امنیت زندگی را و را برهم زده بلکه موجودیت او را هم درمعرض تهدید و خطر قرار داده است بنابراین درکنار مشکلاتی که بشرامروز دارد فاجعه ی به هم خوردن تعادل زیست محیطی اگر نگوییم مهم ترین یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های اوست گرچه مدتهاست بشرمتوجه ی اهمیت محیط زیست درزندگی خود شده است ابعاد چالشهای زیست محیطی با گستردگی هرچه بیشتر افزایش می یابد و تقریبا تمامی ابعاد محیط زیست انسان و موجودات کره زمین از قبیل هوا آب و خاک جنگل و مرتع را تحت تاثیر قرار داده است.