سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم منصوری شوازی – دانشجوی ارشد مدیریت مناطق خشک وبیابانی دانشگاه یزد
ملیحه موسی نژادخبیصی – دانشجوی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده:

رویش گاه های جنگل های مانگرو از جالب ترین چهره های حیاتی از نظر نوع و تنوع طبیعت زیست گاه می باشد. این گیاهان شورپسند که در معرض جزر و مد دریا در بستر خورها و اراضی مسطح گلی، در خاک های سیلتی سنگین رویش دارند در نوار ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و جزیره قشم انتشار یافته اند. در مطالعه حاضر که به روش اسنادی صورت گرفته است به بررسی برخی از ویژگی ها و فواید جنگل های حرای جنوب کشور پرداخته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که تولید چوب به منظور سوخت و تهیه خمیر کاغذ و کبریت سازی، تغذیه دام از شاخ و برگ درختان، پرورش زنبور عسل، حفاظت خاک مناطق ساحلی در مقابل موج های خروشان، نقش موثر در بقا حیات وحش و تولید کمی و کیفی فرآورده های شیلاتی، زیست گاه عالی جهت نوزاد انواع ماهی ها، میگوها، صدف های خوراکی و خرچنگ ها و نقش تفرجگاهی از فوائد این جنگل ها می باشد. همچنین مانگروها به دلیل آن که به عنوان دیوار یا سد جهت حفاظت از سواحل عمل می کنند، همه ساله در دنیا به دلیل نقش حفاظتی خود از بین می روند.