سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی میرزایی – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیلات و کارمند دانشگاه آزاد مرکز دیر
احمد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی،گروه ارشد شیمی،دانشگاه آزاد،واحد
محمد میرزایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد،واحد بوشهر،ایران

چکیده:

مطالعه جوامع ماکروبنتوزی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اکولوژیک یک اکوسیستم آبزی است . با توجه به اهمیت اکولوژیکی فوق العاده این جوامع، و اندک بودن اطلاعات در مورد جوامع ماکروبنتوزی سواحل ایران ، مطالعه حاضر می تواند گامی در جهت شناخت بهتر جوامع ماکروبنتوزی جنگل های مانگرو ایران باشد.