سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم مصلحی – دانشجوی دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مهسا رفعتی – عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران
نگار مقیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل،دانشگاه علوم کشاورز

چکیده:

آلودگی محیطی به عنوان یکیازنگرانیهای جهان امروز مواد مضری راوارد محیط زیست طبیعی می کند که به سلامت بشرو کارایی محصولات کشاورزی بشدت لطمه وارد می کند زمانی که اثرات مضرآلودگی اشکارگردد بی اثرنمودن آن بسیار دیر و هزینه بردار خواهد بود زیرا مواد شیمیایی سمی می تواند بسرعت درتمامی بیوسفر انتشار یابد و بخشی ازچرخه بیوژئوشیمیایی و زنجیره غذایی گردد لذا روشی ارزان خودکار و پایدار جهت حذف آلودگی نیاز است از انجایی که الودگی تقریبا با همه بخشهای درخت حذف می شود این تحقیق به بررسی فواید جنگلداری شهری و معرفی آن به عنوان یک روش با مدیریت اسان و کم هزینه آلاینده آلودگی پرداخته است خاک ریشه و بخشهای رویشی برگ ها ساقه و پوست اکوسیستم های جنگل های شهری به عنوان یک گودال جمع آوری آلودگیهای اتمسفری است آلودگی های شیمیایی جذب شده بوسیله برگ ها به ریشه چایی که آنها می توانند توسط میکروبها تجزیه شوند انتقال می یابند و بعدازتجزیه به برگ ها انتقال یافته و بصورت عناصر بی خطر دراتمسفر آزاد میشود و محیطی پاکی را برای موجودات زنده فراهم مینماید