سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی پارسه – دانشگاه علامه طباطبائی،مدیریت گردشگری،گرایش برنامه ریزی توسعه

چکیده:

در این مقاله قصد براین است که ضمن شناسایی بیشتر طبیعت گردی یا بوم گردی و عوامل مهم دخیل و جنبه های مهم آن به بررسی درگاه اینترنتی به عنوان مهم ترین آمیزه بازاریابی در دنیای امروز پرداخته و نقش آن را در گسترش طبیعت گردی مورد بررسی قرار دهد.سپس به کمک بززسی سایت ها و درگاههای اطلاع رسانی و خدمات دهی اینترنتی در تعدادی از کشورهای مطرح جهان در زمینه طبیعت گردی به شناسایی توانمندی های آنها در گونه خاص از بوم گردی پرداخته و به کمک داده های جمع آوری شده از طریق نظر سنجی از خبرگان این حرفه،به امتیاز دهی به درگاههای هر کشور پرداخته و سعی در رتبه بندی آنها می نماید.در نهایت نیز مقایسه ایران در بین کشور های یاد شده جایگاه کشور در این زمینه مشخص خواهد شد تا بتوان در صورت بهره مندی کشور از توانمندی های بالقوه در زمینه طبیعت گردی به برنامه ریزی برای طراحی درگاههای حرفه ای و کار آمد برای بازار یابی بهتر این گونه از گردشگری و توسعه آن پرداخت.