مقاله جنبه های قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: جنبه های قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری پزشکی
مقاله جنبه های قانونی و حقوقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسنی نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در کشورهای توسعه یافته هزینه بالای خدمات پزشکی و درمانی، زمان طولانی انتظار بیماران و همچنین زمانی که بیماران می بایست صرف گرفتن تائیدیه بیمه خود نمایند، موجب پیدایش این انگیزه گردید تا علیرغم وجود برخی مشکلات، خدمات مذکور را در کشورهای دیگر دریافت نمایند. از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه نیز عواملی همچون جهانی شدن و آزادسازی تجارت در حوزه خدمات سلامت، بسترساز رشد سریع گردشگری پزشکی گردید. موقعیت خاص جغرافیایی ایران، تاریخچه علوم پزشکی و فراهمی تیم های پزشکی و پیراپزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کم هزینه و با کیفیت بالا، موجب افزایش اهمیت گردشگری پزشکی در عرصه های اقتصادی و پزشکی ایران شده است. علیرغم رشد روزافزون گردشگری پزشکی، این صنعت با چالش هایی نیز روبه روست که از مهم ترین آن ها می توان به جنبه های قانونی و حقوقی اشاره کرد. نظر به اینکه پژوهش های اندکی در این رابطه صورت گرفته است، هدف از این مطالعه بررسی جنبه های قانونی و حقوقی مرتبط با گردشگری پزشکی می باشد.
روش اجرا: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری در خصوص مسائل قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات در خصوص مسائل قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی، پایگاه های اطلاعاتی Scopus ,SID ,Pubmed Google Schola با استفاده از کلید واژگان «گردشگری پزشکی»، «گردشگری سلامت» و «جنبه های قانونی و حقوقی» مورد بررسی قرار گرفت و حدود ۴۷ مطلب مرتبط یافت شد، پس از مطالعه عنوان و چکیده مقالات یافت شد؛ تعداد ۲۳ مطلب که در ارتباط با موضوع پژوهش بود مورد مطالعه قرار گرفت. سپس نتایج یافت شده مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: با توجه به یافته های مطالعه، صنعت گردشگری پزشکی رو به رشد می باشد، اما چالش هایی در زمینه جنبه های حقوقی و قانونی گردشگری پزشکی شامل حیطه های دسترسی به خدمات، خطاهای پزشکی، بیمه های سلامت، اعطای مجوز و تائیدیه های قانونی مراکز، عملیات پزشکی و تکنولوژی های پزشکی وجود دارد.
نتیجه گیری: چالش های حقوقی و قانونی گردشگری پزشکی بایستی از سوی سیاست گذاران و نهادهای متولی در این صنعت مورد توجه قرار گیرد، چرا که با توجه به جهانی بودن این چالش ها، تلاش در رفع آنها، ضرورتی است که با تبدیل تهدید به فرصت، باعث تسهیل فرایند جذب بیمار خارجی می گردد.