سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور ریاحی چلوانی – آموزشکده فنی و حرفه ای سماء،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر،ایرا
پریسا کامرانیان مارنانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
کبری ریاحی چلوانی – دبیر آموزش و پرورش
زهرا سادات نوریان دبیر – آموزش و پرورش

چکیده:

دردوره معاصر دنیا با پدیدها ی به نام جنبشهای نوپدید دینی ومعنوی مواجه شده که این جنبش ها با ابعاد گسترده ای دریک زمان کوتاه ۵۰ ساله دنیا را فراگرفته است فرقه های نو معنویتگرا را در اصطلاح جامعه شناسان غربی،جنبشهای نو پدیددینی می نامند و از این منظر جریان های نوظهور به نام ادیان عصر جدید شناخته می شود . متأسفانه بخشی از این ادیان وارد فضای فرهنگی کشور ما شده و به طور گسترده ای در حال پیشروی است. در این میان آنچه سخت نگران کننده و هشداردهنده است سربرآوردن کیش ها و مسلک ها و فرقه ها و جنبش های نو پدید و قارچگونه گوناگونی است که درقالب ها و مدلهای رنگارنگ و جذابی عرضه می شودمتاسفانه هرروزدر کشورمان شاهد پیدایش این نوع نهضت های نو پدید دینی متنوع هستیم و هرروز نیز بر تعداد این نوع معنویت ها افزوده می شود. و با اینکه قریب بیش از یک دهه از فعالیت چنین گروه هایی درکشور ما می گذرد، اما به دلیل عدم شناخت از این پدیده، برنامه ریزی وتدبیر مناسبی دررابطه با ن صورت نپذیرفته است با توجه به گسترش وسیع و گسترده این جنبش های نو پدید دینی درجامعه لازم و بایسته است تا شناختی صحیح از این نوع جنبشها داشته باشیم از منظر امنیت اجتماعی نیز این مساله