مقاله جنبش های نوین دینی هند: برهمو سماج و آریا سماج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۵۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: جنبش های نوین دینی هند: برهمو سماج و آریا سماج
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آئین هندویی
مقاله آریا سماج
مقاله برهما سماج
مقاله وده ها
مقاله دهرمه
مقاله کاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سرزمین پهناور هند، سنن اجتماعی و عرفی مردم کاملا آمیخته با اعتقادات دینی آنان است و حقیقتا نمی توان تمایزی میان دین و عرف در زندگی فردی و اجتماعی افراد قائل شد. به همین دلیل تمامی اصلاحات اجتماعی با دغدغه های دینی مردم درگیر می شوند و از سوی دیگر، گرایشات دینی نیز تعیین کننده بسیاری از قوانین و تعاملات اجتماعی هستند. از این رو، برای دست یافتن به شناختی دقیق از جامعه هند، به طور قطع می بایست اعتقادات و باورهای مردم این سرزمین را نیز تبیین کرد. سرزمین هند به خصوص از قرن نوزدهم به بعد دستخوش فراز و نشیب های بسیاری شده است؛ زیرا فرهنگ این سرزمین در محک ترازوی مغرب زمین گذاشته شد و عقلانیت، تراز ارزش گذاری آداب و باورهای مردم قرار گرفت. این امر دینداران این سرزمین را بر آن داشت تا جهت حفظ این میراث کهن تدبیر نویی اندیشه کنند. این نوشتار به شرح و تبیین دیدگاه ها و فعالیت های دو جریان مهم اصلاح طلب دینی- اجتماعی آن دوره به نام های آریا سماج و برهما سماج پرداخته است که هر دو با حفظ اصالت دینی خود، نقش تعیین کننده ای در جریانات اجتماعی و تحولات روزگار خود داشته اند و به تفسیر مجدد برخی باید و نبایدهایی پرداخته اند که توانست چهره جامعه هندو را درقرن نوزدهم جهانی تر و مقبول تر به تصویر کشد. در این نوشتار با بهره گیری از روش تاریخی و پدیدار شناسانه، به بازخوانی و تحلیل محتوایی این دو جنبش پرداخته شده است.