سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفیه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ع
ساسان باقری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم
لیلا جوادیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ع

چکیده:

میلونیتها انواعی از سنگهای شدیداً دگرشکل شدهاند که در مناطق برشی با دگرشکلی خمیری بالا شکل میگیرند. رخنمون سنگهای میلونیتی از جمله گرانیت-گنیسها، گابروهای میلونیتی شده در کنار سرپانتینیتها و فیلونیتها در طول یکی از شاخههای گسل نه غربی در مناطق چهارفرسخ و مختاران، ناحیه شمال غرب نهبندان (شرق ایران) این فرصت را در اختیار ما گذاشته که با تکیه بر ساختارهای ریز تکتونیکی موجود در آنها بتوان به جنبش گسل نه غربی در گذشته پی برد. گسترش تورقهای نوار برشی عمدتاً از نوع S-C´ میکاهای ماهیگون و ساختارهای پلهای، ساختارهای هسته و پوشش در فلدسپاتها و میرمکیتهای با منشأ دگرشکلی در حاشیه پلاژیوکلاز در گرانیت-گنیسها به وضوح نشان میدهد که سنگهای میلونیتی گسترش یافته در طول این بخش از گسل نه غربی یک حرکت راستالغز راست بر را به نمایش میگذارند. از آنجائیکه عمق میلونیتی شدن در محدوه دگرشکلی خمیری عمدتا مربوط به اعماق پوسته است بنابراین رخنمون این سنگها در طول چند ده کیلومتری گسل نه غربی مستلزم جابجایی چند ده کیلومتری تا چند صد کیلومتری این گسل احتمالا در محدوده زمانی ائوسن تا کنون بوده است.