سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه میرزاحسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی از دانشگ

چکیده:

بیابان اکوسیستمی ضعیف و شکننده است که علاوه بر اینکه در برقراری تعادل دینامیکی و آب وهوایی در کره زمین نقش عمده ایی دارد، از نظر مصارف صنعتی و دارویی نیز حائز اهمیت هستند. گیاهان دارویی و صنعتی در بیابان خصوصا منطقه بیابانی ریگ بلند به دلیل کمی بارش و قابل دسترس بودن از اهمیت خاصی برخوردار هستند. منطقه ریگ بلند در ۷۰ کیلومتری شمال شرق کاشان در استان اصفهان واقع شده است که واجد گیاهان دارویی و صنعتی متنوع از قبیل تاغ، اسکنبیل، دم گاوی و … می با شد. در این تحقیق پس از جمع آوری گونه ها در فصل رویش گیاهان و پرس کردن آنها، نمونه ها به هرباریوم منتقل گردید و مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت و جمعا۶ گونه دارویی و صنعتی در این منطقه شناسایی شد. سپس خواص دارویی و صنعتی هرکدام تعیین گردید. در بین این ۶ گونه، دم گاوی از پراکنش خوبی در منطقه برخوردار است که نشان دهنده قدرت سازگاری آن با این منطقه می باشد.