جمع آوری داده ها

در مورد اغلب پروژه های نوشتاری، برای تحقیق درباره ی موضوعاتی خاص از قبیل «زبان صحیح سیاسی»، «شبکه های بانکداری جهانی» و یا «آزمایشات DNA برای تشخیص هویت» باید به کتابخانه مراجعه کنید. تکنولوژی های پیشرفته، جستجوی منابع را آسان کرده است .این تکنولوژی هاشامل برگردان های هالی موجود در کامپیوترو اطلاعات موجود در پایگاه دادهها می شوند که می توان از طریق تماسهای تلفنی یادیسک های فشرده ی کامپیوتری به آنهادست پیدا کرد و میتوانند هزاران مقاله ی روزنامه با عناوینی چون «فهرست علوم اجتماعی»، «چیکدهنامه ی روانشناسی»، «فهرست نشریات ادواری علوم بازرگانی» و فهرستهای بسیار دیگری را مطابق با مجموعه ی کتابخانه ی شما بیابند. این فصل به شما در زمینه ی معتبرترین و مناسبترین مطالب درباره ی یک موضوع کمک خواهد کرد؛ که با پرینت های چاپی از منابع موجود در PACS برنامه های حفظ و نگهداری او لوحهای فشرده ی کامپیوتری آغاز می شود. همچنین اگر کتابخانه ی شما هنوز دارای تکنولوژیهای جدید نیست، این فصل می تواند به شما توضیح دهد که چگونه برگردان ها و فهرست های کتاب را جستجو کنید. به علاوه، این فصلی مشخص می کند که چه طور می توان اطلاعات را فراتر از کتابخانه، از طریق برنامه ی تلویزیونی، پرسشنامه و دیگر منابع جمع آوری کرد. طراحی و مجموعه ی کتابخانه شما، درست به اندازه ی خواسته های استادان که انتظارشان از شما بیشتر از انداختن یک نگاه اجمالی بر مقالات دایره المعارف هاست در تحقیقاتتان موثر واقع می شود. استادان شما، انتظار دارند یک مرور قانون مند بر روی کتاب ها و مقالات علمی داشته باشید. این فصل، طرح وسیعی را پیش روی شما قرار میدهد، چرا که استادان، کارهای مطالعاتی را با تنوع گستردهای (به دانشجویان) واگذارمیکنند.

جستجوی منابع، کار مهمی است که انجام آن به زمان نیاز دارد. برخی از پیشگامی – ها، به بن بست ختم خواهند شد و تعدادی دیگر فقط اطلاعات ناچیزی ارائه خواهند داد. بعضی تحقیقات، تکرار خواهند شد و در نتیجه یک طرح تکرارشدنی شکل می گیرد؛ یعنی با خواندن (کتابها) مرتباً به عقب و جلو می روید تا فهرست ها را جستجو کنید و بعد دوباره برمی گردید که مطالعه کنیددر حین مطالعه ی یک کتاب، مرتباً به فهرست ها نگاه می کنید و بعد از آن، دوباره مطالعه تان را از سر می گیرید. یک ایده، ایده ی دیگر را اصلاح می کند، ارتباط ها کشف می شوند و یک چشم انداز تازه، پدیدار میگردد. در هر صورت، سعی کنید تحقیقات خود را با تجربه هایتان تطبیق دهید؛ از کتاب های مرجع عمومی شروع کنید تا به فهرست های تخصصی شده و چکیده ها در رشته ی خود برسید. مخصوصاً به ضمیمه های «فهرست منظم منابع مرجع» توجه داشته باشید. این ضمیمه ها میتوانند بهترین منابع در زمینه ی روانشناسی، هنر ادبیات سیاه، اساطیر و فرهنگ عوام و رشته های تحصیلی دیگر بسیاری را پیش روی شما قرار دهند. مثلاً این ضمیمه ها، در زمینه ی آموزش علوم طبیعی؛ جستجوی «اریک و فهرست مجلات موجود در زمینه علوم تربیتی» را به نویسندگان معرفی می کند؛ اما محققان علوم کامپیوتر را به دنبال «خدمات اطلاعاتی فیزیک، تکنولوژی الکترونیک و کنترلی (INSPEC) و فهرست متون کامپیوتر» میفرستد. همچنین بهترین منابع را – که به صورت لوح فشرده و یا پایگاه داده ها وجود دارند – برجسته و آشکار می سازد. علاوه بر آن، این ضمیمه می تواند به عنوان یک «میان بر در منابع» به کار گرفته شود. ممکن است زمینه ی تحقیقات شما بالیست زیر که مطابق با نیازهای فردی است، مطابقت کند:

– جستجوی منابع در دسترسی: برگهدان، فهرست ها، چکیده ها، کتابخانه ها، منابع الکترونیک و کتابهای مرجع – اصلاح موضوع و ارزیابی منابع: مرور کردن متون، خواندن چکیدهها، نگاه اجمالی بر روی مقالات، مقایسه ی منابع، جستجوی استنادی و نگاه اجمالی بر روی کتاب ها.

مطالعه و یادداشت برداری: کتابها، مقالات، رساله ها، نقدهای ادبی نسخه های چاپی کامپیوتری و مدارک دولتی۔

اگر کتابخانه ی شما دارای PAC [ برنامه ی حفظ و نگهداری  و سیدی رمهای محلی است، میتوانید جستجوهای مقدماتی و محدود کردن موضوع خود را با کامپیوترهای آنجا انجام دهید. بعضی از منابع فقط به صورت میکروفرم یافت می شوند.