مقاله جمع آوری و بررسی مصارف سنتی منتخبی از گیاهان شهر جندق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: جمع آوری و بررسی مصارف سنتی منتخبی از گیاهان شهر جندق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمع آوری
مقاله مصارف سنتی
مقاله جندق
مقاله گیاهان دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی دهکردی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی عزیز علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد طب سنتی و داروهای گیاهی توجه بسیاری از صاحب نظران دنیا را به خود جلب نموده است. مصرف داروهای گیاهی به منظور مراقبت های بهداشتی اولیه نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهایی که کاربرد داروهای شیمیایی در آن ها رایج می باشد، افزایش یافته است.
امروزه طب سنتی و اتنوبوتانی دو مقوله مورد توجه در بسیاری از کشورها می باشند. مطالعات اتنوبوتانی منجر به مستند شدن تعداد محدودی از گیاهان مفید به طور عمده، گیاهان دارویی، سمی یا مورد استفاده در غذا می گردد. در این مطالعات، هدف این است که روش های تهیه فرآورده هایی که توسط مردم استفاده می شوند، بهبود پیدا کند؛ لکن لازمه این کار آن است که اطلاعاتی در مورد ترکیبات فعال این گیاهان، نقش این ترکیبات در آثار بیولوژیک گیاه (برای مثال آثار آنتاگونیستی یا سینرژیستی) و آثار سمی گیاه یا ترکیبات فعال آن موجود باشد.
کشور ما به علت وجود پستی بلندی های متفاوت در نقاط گوناگون کشور، اکوسیستم های مختلف و پوشش های گیاهی متفاوتی را در خود پرورش داده است. با توجه به نیاز روزافزون دنیای امروز به داروهای جدید گیاهی و با توجه به صنعتی شدن این بخش، به نظر می رسد شناسایی و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع گیاهی کشورمان امری ضروری باشد. در این تحقیق جمع آوری و شناسایی گیاهان برخی از مناطق شهر جندق مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا طی سال های ۸۸ و ۸۹ گیاهان مختلف موجود در این منطقه جمع آوری گردید و تمامی آن ها مورد شناسایی سیستماتیک قرار گرفت. همچنین مصارف سنتی و محلی گیاهان جمع آوری شده از طریق مصاحبه حضوری با افراد بومی مورد پرسش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اغلب گیاهان منطقه، دارویی و با ارزش می باشند.