سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه خداپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده ک
علیرضا منفرد – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

خانواده Apidae از زنبورهای بالاخانواده Apoidea است که نقش مهمی در گرده‌افشانی باغی، گیاهان زارعی، گلخانه‌ای و مرتعی دارد. در طی نمونه‌برداری از شهرهای استان فارس از اوایل بهمن ۱۳۸۸ تا پایان مرداد ۱۳۸۹، تعداد۱۰۱۵عدد زنبور از این خانواده جمع‌آوری گردید. این خانواده، خانواده متنوعی از زنبورهای گرده‌افشان می‌باشد که نام عمومی آن‌ها‌ زنبورهای فاخته(Cuckoobees) ، زنبورهای نجار(Carpenter bees)، زنبورهای مخملی (Bumblebees)، زنبورهای ارکید (Orchid bees) و زنبورعسل(Honey bees) می‌باشد. این نمونه‌ها در آزمایشگاه تا حد جنس شناسایی شدند. برای تشخیص گونه‌ی این زنبورها، نمونه‌هایی از هر جنس برای متخصصین خارجی فرستاده شدند. با مقایسه نمونه‌های شناسایی شده، تعداد ۴۲ گونه زنبور از این خانواده دراستان شناسایی شد. از این میان یک گونه از جنسTetralonia برای دنیا جدید بوده که در حال توصیف می‌باشد. گونه‌های جنس Anthophora جمع‌آوری شده به دلیل وجود نداشتن متخصص در این زمینه ناشناخته مانده است. فهرست گونه‌های شناسایی شده در نتایج این پژوهش آورده شده است.