سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه خداپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده ک
علیرضا منفرد – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

خانواده Halictidae از زنبورهای بالاخانواده Apoidea است که نقش مهمی در گرده‌افشانی گیاهان مرتعی و گیاهان زراعی- علوفه‌ای مانند یونجه و شبدر دارد. نام عمومی آن‌ها Sweat bees یعنی زنبورهای جلب شونده به عرق انسان است. در طی نمونه برداری از شهرهای استان فارس از اوایل بهمن ۱۳۸۸ تا پایان مرداد ۱۳۸۹ تعداد ۴۷۳ عدد زنبور از این خانواده جمع‌آوری گردید. این نمونه‌ها در آزمایشگاه گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه یاسوج تا حد جنس شناسایی شدند. برای تشخیص گونه‌ی این زنبورها، نمونه‌هایی از هر جنس برای متخصصین خارجی فرستاده شدند. با مقایسه نمونه‌های شناسایی شده، تعداد ۳۳ گونه زنبور از این خانواده در این استان تشخیص داده شد. از این میان یک گونه از جنس Nomiapis برای دنیا جدید بوده که در حال توصیف می‌باشد و ۲۸ گونه اولین بار از این استان در این تحقیق گزارش می‌شود. فهرست گونه‌های شناسایی شده در نتایج این پژوهش آورده شده است