مقاله جمعیت جلبک های سبز آبی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبد کاووس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: جمعیت جلبک های سبز آبی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبد کاووس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جلبک
مقاله سیانوباکترها
مقاله استخر پرورش ماهی
مقاله استان گلستان
مقاله شهر گنبد کاووس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: قلیچی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ندوشن رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق مطالعه تنوع، تراکم و فراوانی جمعیت جلبک های سبز آبی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبد کاووس از خرداد تا آبان ماه سال ۱۳۹۰ می باشد. طبق نتایج بدست آمده در طول دوره تحقیق تعداد ۱۰ جنس مختلف شناسایی گردید. از جنبه تجزیه و تحلیل آماری هیچ اختلاف معنی داری بین میانگین تراکم ماهانه، استخرها و فصول مختلف جمعیت جلبک های سبز آبی مشاهده نگردید (P>0.05). بطور کلی در بین جنس های شناسایی شده، جنس های .SP Merismopeidia و .SP Anabaenopsis با ۲۰ و ۱ درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد فراوانی بودند. بر اساس ضریب همبستگی فاکتورهای آب و میانگین تراکم ماهانه جمعیت جلبک های سبز-آبی استخرهای مختلف، فاکتور دمای آب با -۰٫۸۵۸ دارای همبستگی بالا و معنی داری بود. این رابطه بین سایر فاکتورهای آب و میانگین تراکم جمعیت مشاهده نگردید. بطور کلی تغییر جمعیت جلبک های سبز آبی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس تحت تاثیر فاکتورهای محیطی همچون دمای آب و ماهیان پرورشی می باشد.