سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز بهزادفر – کارشناسی ارشد سازه های آبی
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدباقر موسوی – کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

پدیده ای که در اثر عبور سیالات از اطراف موانع موجود در مسیر جریان ایجاد می شود پدیده امواج عمود بر جریان ناشی از همپوشانی گردابهای موانع است وجود این امواج درمجاری روباز که می تواند رودخانه یا کانال باشد اثرات مخربی مانند وارد شدن نیرو بر جداره های مجرا و درنتیجه تخریب جداره های فرسایش پذیر همچنین فرسایش بستر را به همراه دارد علاوه بر این نیروی ناشی از این امواج می تواند اثرات نوسانی به خود این موانع نیزداشته باشد مضاف بر آنکه این امواج د رکانالها سبب بالا رفتن ارتفاع آب و در نتیجه بالا رفتن سطح آب از سطح ارتفاع آزاد کانال می گردد که خود مشکلات دیگری را ایجاد می نماید دراین تحقیق که جلوگیری از تشکیل امواج عمود بر جریا توسط صفحات مشبک بررسی می شود در یک فلوم ازمایشگاهی بطول ۶ متر و عرض ۷۲ سانتی متر و ارتفاع ۶۰ سانتی متر و با شیب ۰/۰۰۵ مدلسازی شده است. ازمایشها طی سه مرحله انجام گردید و صفحات مشبک بصورت زیگزاگی یک ردیف در میان و در هم در بین ردیفهای موانع قرار گرفتند.