سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی پاکزاد ماسوله – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایر
عباس یگانه بختیاری – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا ولی پور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کوئینز

چکیده:

تعیین طول دهانه آزاد مجاز نقش بسیار مهمی در طراحی خطوط لوله فراساحلی ایفا می کندزیراخطوط لوله ای که بر روی بستر قابل فرسایش دریا قرار گرفته اند ممکن است به علت پدیده آب شستگی ناشی از جریان دچار دهانه آزاد شوند.در این تحقیق عوامل موثر بر طول مجاز دهانه آزاد به منظور پیش گیری از صدمه در لوله های انتقال دریایی از دو دیدگاه سازه ای و هیدرولیکی مورد بررسی قرار می گیرد.در دیدگاه هیدرولیکی به نحوه تعیین فرکانس نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از جریان و در دیدگاه سازه ای به نحوه تعیین فرکانس طبیعی خطوط لوله می پردازیم و عوامل موثر بر روی فرکانس و اثر آن ها بر طول دهانه آزاد مجاز را مورد بررسی قرار می دهیم همچنین با در نظر گرفتن عوامل دخیل در مساله روابط ارائه شده در پژوهش ها و آیین نامه های مختلف را برای بدست آوردن فرکانس لوله و نیروها و طول دهانه آزاد مجاز خطوط لوله مورد بررسی و مقایسه قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن ها را بیان می کنیم.در انتها دقیق ترین روش ها را برای بدست آوردن طول دهانه آزاد مجاز پیشنهاد می کنیم.