سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین کاظمیان – شرکت توزیع نیروی برق تهران
سیدمجتبی صدوقی – شرکت توزیع نیروی برق تهران

چکیده:

همانگونه که می دانیم آمار برق گرفتگی به سبب برق دار شدن پایه های روشنایی فلزی در اثر اتصال فاز با بدنه کم نیست و همه ساله در گوشه و کنار کشور شاهد آن هستیم. در حال حاضر شبکه روستایی مهابر با سیستم سه فاز و نول برقرار می باشد که فازها توسط یک فیوز ۶۳ آمپر مورد حفاظت قرار می گیرند و سیم نول نیز در پست اصلی ۲۰۰۰۰/۴۰۰ولت مستقیما زمین می گردد. همچنین مقاومت بدن انسان در قسمته ای مختلف متفاوت بوده که مقدار تقریبی آن با توجه به ولتاژ شبکه ۱۰۰۰ اهم فرض می گردد و از طرف دیگر حداکثر ولتاژ مجاز که انسان می تواند تحمل کند بر طبق استاندارد IEC برابر ۶۵ ولت و حداکثر جریان قابل تحمل ۲۵mA می باشد و مقادیر بیشتر می تواند خطرات جدی را در برداشته باشد.